Kingdoms of Nigeria

Tag "Akarigbo"

Akarigbo of Remo

    Akarigbo of Remo

Title: Akarigbo of Remo Full Name: Babatunde  Ajayi Lineage: Akarigbo Coronation: 30-08-2017 Palace: na State: Ogun Profile: The Akarigbo of Remo or Lord of Remo is a title of Kingship

Read Full Article