Kingdoms of Nigeria

Tag "Akure"

Deji of Akure

    Deji of Akure

Title: Deji of Akure Kingdom Full Name: HRH Adebiyi Adegboye Adesida Afunbiowo II Lineage: HRH Afunbiowo II Coronation: 05-09-2010 Palace: Deji’s Palace State: ONDO Profile: HRH Adebiyi Adegboye Adesida Afunbiowo

Read Full Article