Kingdoms of Nigeria

Tag "Okpoama"

Amanyanabo of Okpoama

    Amanyanabo of Okpoama

Title: Amanyanabo Okpoama Full Name: Ebitimi Emmnanuel Banigo Okpo XXI O.F.R. Lineage: Okpo Coronation: 27-10-2010 Palace: na State: Bayelsa State Profile:

Read Full Article