Kingdoms of Nigeria

Tag "Udo Hiri I"

Udo Hiri I

    Udo Hiri I

Title: Udo Hiri I Full Name: Eze Christopher Ikpendu Ononogbu Lineage: Ononogbu Coronation: 03-02-2003 Palace: GICON House State: Abia Profile: His Royal Highness the Eze Christopher Ikpendu Ononogbu. The Udo

Read Full Article