Kingdoms of Nigeria

Tag "Umar Mustafa Aliyu"

Mai Biu

    Mai Biu

Title: Mai Biu Full Name: Umar Mustafa Aliyu Lineage: Coronation: 00-06-1989 Palace: na State: Borno Profile:

Read Full Article